är jockeboy kär i dig

1: vad heter jocke boy ??

2: har Joakim missbrukat.

3: tycker du om jocke Elle Jonna

4: om du inte tycker om de vrf kör du detta quiz

5: vem e ihop med jocke