Är Jasmin Akwider dum?

1: Är Jasmin Akwider dum?

2: Känner jag henne?

3: Vet hon vad IQ är?

4: Vet hon vad IQ är?

5: Är Jasmin elak?