Är jag cool

1: Gillar du vara en annan person när du ser dina vänner

2: Passar du in snabbt

3: Försöker du vara cool?

4: Är du nöjd med dig själv

5: Litar du på dig själv?