Är jag bäst

1: ÄR JAG BÄST

2: ÄR DU BÄST

3: TYCKER DU ATT DU ÄR BÄST

4: TYCKER JAG ATT DU BÄST

5: TYCKER DU ATT JAG ÄR BÄST