är hannes cool

1: är hannes galen?

2: är hannes snabbare än blixten?

3: hur lång?

4: känner hannes adam

5: har hannes än moped

6: är hannes snygg