Är han/hon den rätta för dig?

1: Hur känns det när han/hon kommer in i rummet?

2: Vad säger dina kompisar om er två?

3: Vad skulle du känna om du hörde han/hon stå bakom dig och säga någonting till dig?

4: Vad skulle du tänka om han/hon bjöd dig på dejt?

5: Vet du om du är den enda som han/hon har känslor för?