Är han kär i mig

1: Kollar han på dig men vänder sig när du kollar tbx

2: Har han sagt det

3: Är ni på G

4: Är du kär i han

5: Tror du han e kör i dig