Är han kär i dig

1: Kolar han på dig myke

2: Pratar han med dig ofta

3: Är han lik dig

4: Hur många år är han /du

5: Hur long är han/ du

6: Hur myket gillar du han

7: Har ni bra vener