Är han intresserad?

1: Har han någon gång försökt få din uppmärksamhet?

2: Har han pratat med dig?

3: Har ni haft ögonkontakt i minst 5 sekunder?

4: Har han pratat om dig med sina kompisar?

5: Har han kollat på dig?

6: Blir han närvös vid din närhet?

7: Följer han dig sociala medier?