Är du wesam

1: Vad föredrar du?

2: Vart bor du

3: Brukar du gå på skolavslutningen?

4: Tittar du på hentai?

5: Har du tappat din mobil i toaletten

6: Syns du i mörkret?

7: Är du mad?