Är du världens smartaste?

1: Hej!

2: Vill du vara världens smartaste?

3: Är det här ett test?

4: Är du 0-150 år?

5: Är du någonting?

6: Är du någonting?

7: Är du någonting?

8: Är du någonting?