Är du tjock?

1: Vad äter du till frukost?

2: Hur ofta motionerar du?

3: När du ser donken, vad gör du?

4: Har du fått det bekräftat att du är tjock?

5: Tycker du att du är tjock?

6: Vad äter du helst?

7: Vad dricker du helst?

8: Vilken storlek har du?

9: Hur gammal är du?

10: Hur mycket väger du?