är du tjock

1: hur ofta tränar du

2: hur mycket väger du

3: hur många år är du

4: äter du ofta skräpmat

5: är du nyd med dit utsende