Är du tjock?

1: Går du på någon sport

2: Vad äter du helst?

3: Går du på minst en 30min promenad om dagen

4: Blir du retad för att du är tjock?

5: Känner du dig tjock?

6: Varför gör du det här quizet?

7: Är jag som gör quizet bra