Är du tattare?

1: Vilka kläder har du på dig?

2: Vad dricker du

3: Vilket land är du ifrån

4: Vad käkar du?

5: Har du en gammal rysk bil?