är du svart?

1: Äru svart man!?

2: Varför ä du ens här?

3: Vart föddes du ?

4: När föddes du?

5: Är nån av din mamma och pappa svart?