Är du suicidal?

1: Skär du dig själv

2: Har du försökt att ta självmord?

3: Hatar du ditt liv?

4: Är du mobbad i skolan?

5: Vad tycker du är bra att skära sig själv med?

6: Tycker du det är bra med att skära sig själv?

7: Är du en Emo