Är DU stark?

1: Har du förlorat ngn som betyder mkt för dig?

2: har du varit vilse i livet?

3: Hur hanterar du sorg- känslorna?

4: vad tycker du om ditt liv?

5: hur ofta tänker du på självmord?

6: Har du ngn att lita på?