är du speciel

1: vilken mat tycker du om?

2: tycker du om naturen

3: gillar du mig

4: tycker du om att spela

5: e du päron eller äpple