Är du som Veronica

1: Är du jobbig?

2: Är du tjej?

3: Har du mens idag?

4: Är du vän med mig?

5: Hatar du mig?