Är du som mig

1: Är du en kile eller flicka

2: Vad är din favorit färj

3: Har du många vener

4: Vilket är ditt favorit djur

5: Vad är du red för

6: Vad är ditt favorit emne

7: Vilket är ditt vavorit musik

8: Jilar du godis