Är du social

1: Hur ofta är du på sociala medier

2: Har du instagram

3: Har du facebok

4: Tvitter då

5: Vilken är din favoritfärg

6: Va quizet bra

7: Fi

8: Va förra frågan svår

9: Tror du att du har fått alla rätt det tror inte jag