Är du snygg?

1: Har någon sakt till dig att du är snygg?

2: Är du snygg tycker du?

3: Kolla någon på dig och säger något??

4: Är du ihop med någon?

5: Har hon/han sakt att du är snygg?