är du snygg

1: Är du snygg

2: när du går på stan tittar de på dig då

3: ä du ihop

4: tror du att du har alla rätt

5: tror du att du har alla rätt