Är du snygg?

1: Är du?

2: Det är bal vad väljer du?

3: Din mamma sa att du ska träffa din värsta fiende vad ska du ha på dig?

4: Tror du att du är snygg??

5: Ärm du nöjd med dig själv?