Är du snygg

1: Älskar du 6?

2: Hur stor bat har du?

3: Tittar du på 6?

4: Villken här färg har du?

5: Hur gamal är du?