Är du snygg

1: Hur ofta drar du handen i ditt hår

2: Hur ofta tar du vax

3: Hur ofta har du jeans på dig

4: Har du hånglat med någon

5: Hur många har du varit ihop med