Är du snäll?

1: Leker du med dina kompisar

2: Vill du sammarbeta

3: Busar du

4: Delar du med dig med dina saker

5: Delar du med dig med dina saker