är du snäll

1: är du social

2: har du många vänner

3: är du lätt irriterad

4: är du glad hela tiden

5: hjälper du dina kompisar