Är du snäll

1: Om någon frågar om du får vara med och hänga vad säger du då?

2: Om någon gråter vad gör du då?

3: Om någon ropar på hjälp vad gör du då?

4: Om någon ligger medvetslös lös på marken vad gör du då?

5: Om någon blir mobbad när du ser vad gör du då?