Är du snäll?

1: Får alla vara med dig?

2: Hur ofta blir du arg?

3: Har du en flickvän/pojkvän?

4: Anser du att du är snäll?

5: Hur är du som person?

6: Vad gör du på fritiden?