Är du snäll

1: Brukar du slåss

2: Om din vän är död. Vad gör du

3: Har du och din vän kramats

4: Har ni bråkat

5: Har du bjudit hen