Är du snäll

1: Hjälper du andra

2: Säger andra att du är snäll

3: Får du mycket beröm

4: Har du många vänner

5: Är du trevlig mot andra ?