Är du snäll?

1: Om du skulle se någon bli mobbad skulle du...

2: Vad beskriver mest ditt utseende?

3: Om någon satt ensam i matsalen skulle du?

4: Hur skulle du beskriva din personlighet?

5: Bryr du dig om skolan?

6: Hur ungefär är dina betyg?

7: Hur många kompisar har du?

8: Hur är du mot dina vänner?