Är du snäll? quiz

1: Hur många gånger har du hjälpt din mamma i köket?

2: Hur många gånger har du hjälpt din mamma i köket?

3: Vad är din favo färg?

4: Hur många gånger har du lekted med dina syskon

5: Hur många vänner har du?