är du snäll eller dum

1: hur många vänner har du

2: är du oftast vän med dina syskon, eller bråkar ni mer

3: blir du ärg lätt (på dom i din familj)

4: blir du är lätt (på dina kompisar

5: om någon annan bråkar lägger du dig i då

6: vad vill du helst: vara ensam eller med någon

7: har du många kompisar från ditt motsatt kön

8: hur många år är du

9: gillar djur dig