är du smartare än mig

1: klica på 28b

2: vilket tal är minst

3: vilken fråga är du på

4: är jag dum

5: vad blir 88 plus 2

6: vad blir 88 plus 2

7: Tror du att detta är den sista frågan