Är du Smart?

1: Skulle du kunna dricka tjurpiss?

2: Do tycka mat är gått?

3: Vad tycker du åm kungen?

4: Vad blir 0×100

5: Jag tycker du ska göra såm do?

6: Vad är 3452244t-samma sok

7: Jag tycker vi göra så