Är du smart?

1: Är du smart?

2: Vad är 2-1+3-1+42?

3: Använde du miniräknare?

4: 1+1

5: Kor låter?