Är du smart?

1: Hur gammal är du?

2: Tycker du själv att du är smart?

3: Brukar folk säga att du är smart?

4: Är man smart om man är bra på matte?

5: Är Matte kul?

6: Är man smart om man gillar matte?

7: Vad har du för betyg i matte?

8: Är man smart om man har A i alla ämnen?

9: Tror du att du får många rätt?