Är du smart?

1: Är du smart?

2: Är du korkad?

3: Tycker du att jag verkar korkad?

4: Tycker du att jag verkar smart?

5: Var det här quizet jobbigt?

6: Tror du att du får alla rätt?

7: Är bilden nice?