är du smart

1: vad är 3 gånger 3

2: vad är 6 gånger 6

3: vad är 39 gånger 38

4: va är 36 gånger 36

5: vad är 350 gånger 400