Är du smart

1: Säger folk att du är smart?

2: Tycker du att du är smart ?

3: Vad blir vad blir 246+123

4: 1263+3200

5: Har du skolkat från skolan någon gång