Är du smart

1: Vad blir 33 delat med 33

2: vad är 1111+1115

3: Vad blir 77+77

4: Tycker du att du är smart

5: Vad är 1033022+77777