Är du smart???🍏🍎

1: Var är en squsi?

2: Vad skulle du säga om Sveriges minister skulle säga i TV så här: Du är uttsed till en ny prinsessa?

3: Är du smart?

4: Hej! Vad svara du!

5: Vad är är en jul-gran?