Är du smart?

1: Vad är 7X5+8

2: Vad är 9X10?

3: Vad är (9+4)X3?

4: Är detta sista frågan?

5: Var det sista frågan?

6: Till sist:Tycker du att du är smart?