Är du smart?

1: Vad blir 5 x 5?

2: Vilken klass går du i?

3: Kan du multiplikationstabellen?

4: Hur många femtedelar är det i en hel?

5: Vad gör du på fritiden