är du smart?

1: tror du att du är smart?

2: vad är 19035+ 09262?

3: säger dinna nära och kära att du är smart?

4: vill du vara smart?

5: läser du läro böcker hemma och i skolan?