Är du smart?

1: Hur ofta känner du dig smart?

2: När du gör/gjorde matteprov, vilka poäng fick du(av 100)?

3: Tycker/säger andra att du är smart?

4: Tycker du att du är smart?

5: Vad är 67+33?ANVÄND INTE MINIRÄKNARE!!

6: Hur bra är detta testet?(5 är högst)

7: SISTA FRÅGAN!: Hur många rätt tror du att du har??