Är du smart

1: Vad är 1-0

2: Hur många är du

3: Är du smart enligt dej selv

4: Har du ett djur

5: Om du skulle ha ett djur